Realizované projekty

ef.gif (22 886 bytes)

Svářečská škola Best Consulting & Training, s.r.o. je již dvojnásobně úspěšným žadatelem o využití finančních prostředků z Evropského sociálního fondu. Zkušený tým svářečské školy připravil a realizuje projekty zaměřené na rekvalifikaci lidí ohrožených na trhu práce. Projekty nabízí komplexní řešení pro osoby nezaměstnané nebo ohrožené nezaměstnaností prostřednictvím rekvalifikačních, motivačních a podpůrných aktivit, které zvyšují předpoklady pro pracovní uplatnění.

Díky projektům realizovaným v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo rozšířeno portfolio nabízených služeb svářečské školy. Kromě rozsáhlého spektra kurzů svařování různých druhů materiálů s využitím různých svařovacích metod poskytuje svářečská škola také odbornou praxi v oboru a motivační aktivity zaměřené na zvýšení přehledu o požadavcích na trhu práce a přípravu uchazečů o zaměstnání pro přijímací pohovory. V rámci projektu jsou podpořeny rovněž příspěvky na dopravu, ubytování a stravování účastníků aktivit s cílem odbourat veškeré bariéry, které brání znevýhodněným osobám v získání nebo prohloubení kvalifikace.

Svářečská škola klade důraz na zprostředkování efektivního vzdělávání připravujícího klienty pro profesní praxi, proto prosazuje individuální přístup ke klientům a praktický zácvik.

Realizace projektů je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Přehled projektů

Zelená řemeslu

Zlaté řemeslo

Umím řemeslo = mám práci