Zelená řemeslu

Zhodnocení projektu

ef.gif (22 886 bytes)

„Zelená řemeslu" je dvouletý projekt, který byl zaměřen na svářečskou rekvalifikaci osob ohrožených nezaměstnaností s cílem zvýšit a rozšířit tak jejich uplatitelnost na trhu práce. Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

K 30.4.2012, kdy byla realizace projektu ukončena, bylo celkem uskutečněno 10 cyklů školících aktivit a bylo dosaženo následujících výsledků:

  1. Komplexním tréninkovým programem složeným ze svářečské rekvalifikace, odborné praxe a motivačního semináře bylo proškoleno celkem 42 osob. Jednalo se o zájemce o zaměstnání v této konkrétní skladbě:
    • 41 mužů + 1 žena
    • 39 nezaměstnaných + 3 OSVČ
  2. Rekvalifikaci úspěšně dokončilo 39 osob, které buď získaly zcela novou kvalifikaci svářeče, nebo si rozšířily kvalifikaci původní.
  3. Bezprostředně po skončení tréninkového programu nalezlo pracovní uplatnění ve strojírenství celkem 22 osob.

Záměrů a cílů projektu bylo dosaženo ve stanovené době, definovaném rozsahu a díky účelně vynaloženým prostředkům z výše jmenovaných zdrojů.

Fotodokumentace

Zelená řemeslu Zelená řemeslu - fotodokumentace Zelená řemeslu Zelená řemeslu - fotodokumentace