Zlaté řemeslo

Charakteristika projektu

ef.gif (22 886 bytes)

Projekt Zlaté řemeslo je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Je zaměřen na získání či zvýšení kvalifikace cílové skupiny v oblasti svařování a celkovou pomoc při uplatňování na trhu práce. Cílovou skupinu tvoří zájemci o zaměstnání, kteří jsou ohroženi nezaměstnaností nebo dlouhodobě nezaměstnaní. Díky účasti v projektu se tito lidé mohou naučit svářečskému řemeslu nebo rozšířit si své stávající svářečské dovednosti. Spolupráce s kolegiálními výrobními firmami v zajištění odborné praxe pro účastníky kurzů dále umožňuje následné získání zaměstnání.

Účast v kurzech projektu Zlaté řemeslo je zcela zdarma. Účastníkům budou navíc uhrazeny výdaje za cestovné, stravné, případné ubytování a zdravotní prohlídku.

Projekt nabízí řešení:

  • uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadu práce
  • pracovníkům, kterým hrozí ztráta zaměstnání buď z důvodu nízké odbornosti/profesní kvalifikace, nebo z důvodu krizové situace zaměstnavatele
  • nezaměstnaným, kteří nejsou v evidenci úřadu práce

Pro dosažení předsevzatých cílů projektu budou probíhat aktivity zaměřené na:

  • teoretickou a praktickou výuku svařování
  • získání odborné praxe v oboru
  • výuku dovedností, které jsou uplatňovány při hledání zaměstnání

Vzdělávací aktivity budou probíhat od září 2011, ukončení projektu je plánováno na červen 2013. Celkem proběhne 10 cyklů kurzů v délce 5 týdnů a celkem bude podpořeno 40 osob.